Arbeidsveiligheid

De arbeidsomstandigheden zijn zodanig dat de gezondheid en veiligheid van medewerkers en derden tijdens werkzaamheden voor Gasunie worden gewaarborgd. We werken onder meer volgens de ‘Golden Rules of Safety’ en besteden veel aandacht aan de veiligheidscultuur en het veiligheidsgedrag.