Golden Rules of Safety

Ten aanzien van veiligheid streeft Gasunie naar het voorkomen van elk incident. Op basis hiervan is een uitgebreid pakket veiligheidsmaatregelen in de bedrijfsvoering opgenomen.
Bij de uitvoering van het veiligheidsbeleid, onderverdeeld in arbeidsveiligheid, technische veiligheid en externe veiligheid, wordt continue verbetering nagestreefd.

Veiligheid staat bij Gasunie dus altijd voorop. Niet alleen zijn er maatregelen om ervoor te zorgen dat wij aardgas op een betrouwbare en veilige manier kunnen blijven transporteren, ook vindt Gasunie het belangrijk dat de medewerkers die voor Gasunie werkzaamheden uitvoeren, dit veilig kunnen doen. Een aantal van deze veiligheidsregels is cruciaal voor de wijze waarop wij binnen Gasunie veilig werken. Het zijn de Golden Rules of Safety die altijd, bij alle activiteiten en werkzaamheden binnen Gasunie, moeten worden nageleefd.
Met deze Golden Rules geven wij invulling aan ons streven elk incident te voorkomen.
De Gasunie Golden Rules of Safety vormen geen nieuwe set procedures of regels. Ze vormen de vertaling van het VGM-beleid en onze Gedragscode in concrete regels over ons gedrag en houding met betrekking tot veilig werken.

De Golden Rules of Safety zijn opgesteld om duidelijk te maken dat er grenzen zijn die niet mogen worden overschreden. Hiermee voorkomen we mogelijk gevaarlijke situaties.
Deze regels gelden voor iedereen die activiteiten voor Gasunie uitvoert.