Ongevallen en incidenten (meldingsprocedure, vervangend werk)

Ongevallen, incidenten, milieuafwijkingen en gevaarlijke situaties, die plaatsvinden op locaties of terreinen van Gasunie moeten worden gemeld. Het betreft hierbij niet alleen meldingen met betrekking tot Gasunie-werknemers, maar ook die waarbij derden en/of indirect betrokkenen zijn betrokken.
Het melden (intern en extern), onderzoeken, rapporteren en registreren van deze ongewenste gebeurtenissen, die zowel de veiligheid als het milieu betreffen, hebben als doel om hiervan te leren en daardoor herhaling van deze gebeurtenissen in de toekomst te voorkomen.