Risicomatrix en risicoanalyse

Omdat risico’s bij het uitvoeren van werkzaamheden nooit helemaal uit te sluiten zijn, is het van belang veiligheids(rest)risico’s goed in te schatten. Voor een dergelijke risico-inschatting of risicoanalyse zijn verschillende methodieken beschikbaar. Bij Gasunie worden voor het beoordelen van arbeidsveiligheidsrisico’s en externe veiligheidsrisico’s risicomatrices gebruikt.
Deze risicomatrices dienen binnen alle processen van Gasunie, waar veiligheidsrisico’s kwalitatief geschat worden, te worden gebruikt. Dit is o.a. van toepassing voor de volgende onderwerpen:

  • het Preventiebeleid Zware Ongevallen
  • de Risico-inventarisatie en –evaluatie
  • risicostudies
  • risicostudies en –adviezen, bijv. naar activiteiten waarvan vermoed wordt dat er een hoog risico is
  • risicobeoordeling in ARIE’s en Project RIE’s
  • kwalificatie van de ernst van een melding van een incident, ongeval of bijna-ongeval

Het is belangrijk om te begrijpen dat de risicomatrices zijn ontworpen voor specifieke scenario’s voor een bepaald object of gebeurtenis.
Om risico’s in te schatten, worden eerst de mogelijke gevolgen van een scenario geschat en vervolgens wordt de frequentie of de kans geschat of berekend. Hierna kan het bijbehorende risico worden bepaald in de matrix.