Veiligheid aannemers

Als een aannemer werkzaamheden voor Gasunie uitvoert, gelden dezelfde normen als voor eigen personeel. Alle werkzaamheden moeten veilig en milieubewust worden uitgevoerd. Risico's moeten zoveel mogelijk aan de bron worden bestreden. Eventuele restrisico's moeten worden omschreven en gecommuniceerd. Zowel de aannemer, de onderaannemers, alsmede hun werknemers moeten bekend zijn met het Gasunie-beleid voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu en hiernaar handelen.
De aannemer moet ernaar streven dat onderaanbesteding beperkt blijft tot twee niveaus en moet een registratie bijhouden van de onderaannemers en het aantal onderaanbestedingsniveaus.
Bij de uitvoering van gezamenlijke werkzaamheden is de hoofdaannemer verantwoordelijk voor de naleving van de Arbowet. De specifieke VGM-eisen van Gasunie zijn vastgelegd in de CSA-38-N.