Externe veiligheid

Wij willen dat derden zich veilig kunnen bevinden in de nabijheid van onze installaties en leidingen. We voldoen uiteraard aan de normen die de overheid daaraan heeft gesteld en aan onze eigen strenge veiligheidseisen.