Leidingintegriteit

Om ondergrondse leidingen in goede conditie te houden, wordt een aantal preventieve maatregelen genomen. Bovengrondse pijpleidingen worden gecoat en regelmatig aan zichtinspecties onderworpen. Ondergrondse leidingen worden gecoat en kathodisch beschermd tegen corrosie. De integriteit van het transportsysteem wordt bewaakt met behulp van een doorlopend inspectieprogramma. Inwendige inspecties worden uitgevoerd met intelligent pigs die in de leiding worden meegevoerd door de gasstroom. De gegevens worden verzameld en geanalyseerd en waar nodig vinden er aanpassingen in het net plaats. Jaarlijks worden honderden kilometers pijpleiding inwendig geïnspecteerd. Daarnaast worden leidingen die niet met behulp van de robots kunnen worden geïnspecteerd, gecontroleerd met bovengrondse inspectiemethodes in het kader van de External Corrosion Direct Assessment (ECDA) -integriteitsaanpak.