Veiligheid van installaties

Onze (transport)installaties voldoen aan specifieke eisen met betrekking tot externe veiligheid die zijn opgenomen in wet- en regelgeving. In uitgebreide veiligheidsrapportages wordt hierover gerapporteerd. Voor grote locaties geldt eveneens een rapportageplicht in het kader van het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) en/of de Aanvullende Risico Inventarisatie en Evaluatie (ARIE).