Veiligheid van leidingen

Wij willen dat derden zich veilig kunnen bevinden in de nabijheid van onze installaties en leidingen. We stellen daarom hoge eisen aan de kwaliteit van onze leidingen en installaties waarbij we streven naar een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau. Onze infrastructuur wordt voortdurend aangepast aan wijzigende omstandigheden die zowel technisch als maatschappelijk van aard kunnen zijn. Op die manier kunnen wij de leveringszekerheid en veiligheid op het vereiste niveau handhaven. Het leidingnetwerk voldoet volledig aan de wet- en regelgeving die hiervoor geldt en aan de strenge eisen die wij daar zelf aan stellen.