Voorkomen schade aan leidingen door graafwerkzaamheden derden

Het externe veiligheidsbeleid is er op gericht om de kans op en de gevolgen van het ongewenst vrijkomen van aardgas als gevolg van beschadigingen aan de gasinfrastructuur zoveel mogelijk te voorkomen. Om veilig en betrouwbaar gastransport te kunnen waarborgen, is de ongestoorde ligging van de infrastructuur van cruciaal belang. Dat betekent dat we ons bijzonder inspannen om mogelijke beschadiging van de infrastructuur te voorkomen.

Graafwerkzaamheden vormen nog steeds de belangrijkste oorzaak van beschadigingen aan het ondergrondse leidingnetwerk. Sinds 1 juli 2008 is in Nederland de Wet Informatie uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) is werking getreden. De grondroerder is verplicht graafwerkzaamheden aan te melden. Ook de voorzorgsmaatregelen voor de betreffende netten, zoals het markeren van de leiding op de plaats waar voorgenomen werkzaamheden zijn gepland en toezicht tijdens de werkzaamheden, maken deel uit de van de wet.

Gasunie participeert in VELIN, de Vereniging voor Landeigenaren in Nederland. In dit verband wordt gestreefd naar uniformiteit in de communicatie over voorzorgsmaatregelen. Zo is een uniforme opzet ten aanzien van KLIC-communicatie-uitingen gemaakt en zijn er algemene graafvoorwaarden voor werkzaamheden nabij transportleidingen opgesteld. Waar mogelijk wordt naar deze voorwaarden verwezen. Voor het vastleggen van de afspraken met de grondroerder maken de toezichthouders van Gasunie gebruik van een elektronisch formulier, in de vorm van een speciale app die is gebaseerd op het modelformulier 'Afspraken Bevestiging Grondroeractiviteiten’ van de VELIN.

pdf Brochure Graafwerkzaamheden nabij Gasunie-leidingen 310,97 KB