Zonering buisleidingen

Voor aardgasleidingen is het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen (BEVB) en de bijbehorende regeling van kracht. In dit besluit wordt geregeld dat buisleidingen met gevaarlijke stoffen, waaronder aardgasleidingen vanaf 16 bar druk, dienen te worden opgenomen in bestemmingsplannen, inclusief de bijbehorende belemmeringenstrook en een aanlegvergunningstelsel in die strook ter bescherming van leiding en energievoorziening. De risico’s van hogedruk-aardgastransportleidingen dienen berekend te worden met het computerprogramma CAROLA, dat afgeleid is van PIPESAFE.