Milieu

Gasunie zorgt ervoor dat al haar activiteiten vanuit milieuoogpunt verantwoord worden uitgevoerd met zo weinig mogelijk belasting voor mens en milieu. Hiervoor is ons milieuzorgsysteem ingericht volgens ISO 14001. We streven naar het beperken van de uitstoot van gevaarlijke stoffen en we gaan efficiënt om met ons energieverbruik. We streven ook naar vermindering van de hoeveelheid afval en we stimuleren recycling en hergebruik. Detailinformatie is te vinden in ons MVO-verslag.

Meer over hoe we binnen onze onderneming met milieuaspecten omgaan is te vinden in de brochure Gasunie en Milieu.