Afvalstoffen

Gasunie ziet het als haar plicht om activiteiten duurzaam uit te voeren. In dat kader willen we ook ordentelijk omgaan met afval en reststoffen.
Uitgangspunt is daarbij de zogenoemde Ladder van Lansink, een voormalig staatssecretaris van Milieu. De nadruk ligt daarbij op het voorkomen van afval, preventie dus.

De ladder van Lansink

  1. Preventie: het afvalbeleid, zowel landelijk als van Gasunie, is gericht op het voorkomen van het ontstaan van afval. Dit start bij de afdeling Inkoop.
  2. Hergebruik: wanneer er toch afval ontstaat moet dit zo goed mogelijk worden gescheiden zodat de producten hergebruikt kunnen worden (bijvoorbeeld toner cartridges).
  3. Recyclen: een goede scheiding zorgt ervoor dat afvalstoffen opnieuw te recyclen zijn. Van de grondstoffen worden dan nieuwe producten gemaakt zoals bijvoorbeeld papier.
  4. Verbranden: is hergebruik of recycling niet mogelijk, dan wordt het betreffende afval verbrand.
  5. Storten: is verbranden niet mogelijk, dan wordt het afval gestort zoals bijvoorbeeld asbest.

Gasunie en haar leveranciers/aannemers onderzoeken voortdurend de mogelijkheden om het ontstaan van afval te voorkomen ende gescheiden afvalinzameling verder te verbeteren.
We maken daarbij gebruik van bestaande raamcontracten en we administreren en rapporteren onze afvalstromen op een ordentelijke wijze aan de betrokken instanties.