Bodem

Ruim 15.000 kilometer Gasunie-leidingen liggen in de Nederlandse en Duitse bodem.
Tal van maatregelen zijn er op gericht om aardgas op een veilige, betrouwbare en duurzame manier te transporteren. De bodem is voor de veilige ligging van de leidingen van groot belang, daarom gaan we daar zorgvuldig mee om.

Gasunie voert ten behoeve van onderhoud aan ondergrondse infrastructuur en voor de aanleg van nieuwe installaties graafwerk uit in de bodem. De afgelopen decennia hebben we bij al deze werkzaamheden veel kennis opgedaan over de bodem en het gebruik ervan. Deze kennis draagt eraan bij dat wij op een verantwoorde manier met onze omgeving kunnen omgaan.

Gasunie hanteert strenge procedures bij de onttrekking van grondwater en bij de handelwijze die geldt wanneer we bij graafwerkzaamheden vervuilde grond aantreffen.
Uitgangspunt is dat wij voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving, normen en protocollen.

De bodemstrategie van Gasunie ligt vast in de volgende zes punten:

  • veilig werken bij alle bodemactiviteiten
  • duurzaam ondernemen met een gezonde balans tussen milieu, kosten en maatschappelijke acceptatie
  • streven naar een hoogst mogelijke bedrijfszekerheid (beschermen gasinfrastructuur tegen bodemverontreiniging)
  • maximale aandacht voor preventieve bodembescherming boven repressief bodembeleid
  • voldoen aan bodemwet- en regelgeving (compliancy) o.a. door het borgen en ontsluiten van actuele bodemgegevens
  • het uitvoeren van een efficiënte bedrijfsvoering