Footprintreductie

We willen het milieu met onze bedrijfsactiviteiten (footprint) zo weinig mogelijk belasten. Daarom streven wij naar het verder verbeteren van onze energie-efficiency en naar het realiseren van minder uitstoot van broeikasgassen tijdens het uitvoeren van onze werkzaamheden. Ons doel: 20% minder uitstoot van broeikasgassen in 2020, 40% minder in 2030 en CO2-neutraal in 2050. Deze ambitie is in lijn met de overheidsdoelstellingen op dit gebied.