Geluid

Gasunie houdt bij haar bedrijfsvoering en projecten rekening met de maximaal aanvaardbare geluidscontouren. Bij werkzaamheden mag geen zodanige geluidsdruk ontstaan dat er schade kan ontstaan.

Onze uitgangspunten zijn de arbotechnische en (lokale-) wetgeving, regels en -normen.
Volgens de Nederlandse wet moeten geluidsbeperkende maatregelen worden getroffen bij nieuw te bouwen stations, bij grote aanpassingen van stations en bij klachten. Er worden verschillende geluidsmetingen uitgevoerd in het kader van milieuvergunningen, projecten en andere situaties waarbij door aanpassingen mogelijke geluidsproblemen hadden kunnen ontstaan.

Daarnaast worden zonodig geluidsmetingen uitgevoerd om te verifiëren of is voldaan aan de vergunningsvoorwaarden.