Procesveiligheid

Gasunie maakt een onderscheid tussen procesveiligheid en technische veiligheid daar waar in de branche alleen over procesveiligheid wordt gesproken. Dat onderscheid wordt in onze organisatie op dit moment bewust gemaakt, zodat ook procesveiligheid vanuit het perspectief van de relatie ‘mens en machine’ speciale aandacht krijgt.

Onze installaties worden veilig ontworpen, gebouwd en onderhouden. We zorgen er ook voor dat de bediening ervan op een ergonomisch verantwoorde wijze kan plaatsvinden en dat de installaties op een juiste manier worden beheerd en bediend door competent personeel.

Het doel van Gasunie is om op het gebied van procesveiligheid incidenten te voorkomen en het niveau van procesveiligheid continu te verbeteren. Het realiseren van de beleidsdoelstelling wordt in alle vier de levensfasen van de infrastructuur ingevuld: ontwerp-bouw-beheer en onderhoud-operatie.