Persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Om werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, gelden voor vele activiteiten specifieke persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals werk- en bedrijfskleding, schoenen, helmen en brillen). Het gebruik ervan is verplicht.

Persoonlijke beschermingsmiddelen