Roken

Roken

Roken is niet alleen schadelijk voor de gezondheid, het vormt ook een zeer groot risico op gasvoerende locaties. Daarom geldt er binnen Gasunie een strikt rookbeleid.

Roken