Veiligstellen

Veiligstellen

Voordat men kan beginnen met bepaalde werkzaamheden aan de installatie, stelt Gasunie de installatie (of delen daarvan) eerst veilig. Dat betekent dat die wordt vrijgemaakt van vloeistof, gas en druk.

Veiligstellen