Werkvergunning aanvragen

Welkom op deze site. Je kunt hier je werkvergunning aanvragen voor de Gasunie-locatie of -installatie waar je werkzaamheden gaat uitvoeren. In de instructie hieronder lees je hoe je de aanvraag kunt indienen. Heb je nog vragen, neem dan contact op met jouw Gasunie-opdrachtgever voor de betreffende werkzaamheden.

Doel en toepassing

Het doel van de werkvergunningsprocedure is het scheppen van kaders voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden. Bij het uitvoeren van werkzaamheden mogen geen negatieve effecten ontstaan voor de veiligheid van personen, installaties, omgeving of het milieu. Om dit te bereiken zijn bindende afspraken nodig tussen de betrokken partijen. Een schriftelijke werkvergunning is een ingevuld document waarin deze afspraken over de uit te voeren werkzaamheden en de noodzakelijke beheersmaatregelen voor de veilige uitvoering zijn vastgelegd en bekrachtigd. Een werkvergunning is nodig voor alle werkzaamheden die worden uitgevoerd op installaties, stations en (kantoor)locaties van Gasunie. Bij Gasunie wordt gebruik gemaakt van de Deltalinqs werkvergunningsystematiek.
Meer informatie over het werken met werkvergunningen vind je op Werkvergunningen.

Aanvraag werkvergunning

Voordat je dit formulier invult, verzoeken wij je eerst altijd de laatste versie van het Excel werkvergunningformulier te downloaden en in te vullen. Dit formulier is namelijk aan wijzigingen onderhevig.

Laatste versie Excel werkvergunningformulier
(Let op: versie 01-03-2016)

Na het opslaan van dit formulier op je eigen computer kun je het ingevulde Excel-formulier in onderstaand scherm uploaden. Het invullen gaat als volgt:

 1. Bepaal de risicocategorie van de gevraagde werkvergunning met behulp van de Risico Bepalende Hulplijst (RBH).
  Let op: Schakel hierbij eerst de macro’s in van het Excel-formulier. De RBH staat rechts op het werkblad LMRA-RBH.
 2. In de RBH moeten de volgende gegevens verplicht worden ingevuld voordat je verder kunt naar de Taak Risico Analyse (TRA) of de werkvergunning:
  - Algemene gegevens t.w.: naam aanvrager, firma en de naam van de contactpersoon bij Gasunie.
  - De 3 kolommen met mogelijke gevaren (door werkzaamheden, uit werkcondities en uit complexiteit).
  - De 2 kolommen met activiteiten waarbij er minimaal 1 activiteit van toepassing moet zijn (waarde 1).
  Bij een aantal velden zijn rode tooltips beschikbaar waarmee je extra informatie krijgt over het betreffende veld. Tevens is er bij een aantal velden een lijst(picklist) beschikbaar waar vanuit je een keuze kunt maken.
 3. Afhankelijk van de uitkomst van de risicobepaling kun je bij een Laag risico direct door met het invullen van de werkvergunning. Bij een Hoog risico word je verplicht om eerst een TRA in te vullen. Welke van de twee mogelijkheden van toepassing is wordt rechtsonder op de RBH weergegeven. Indien TRA verplicht, ga verder met punt 4. Indien TRA niet verplicht, ga verder met punt 5.
 4. Open het werkblad TRA en het vul hier minimaal de geel gemarkeerde velden in. Afhankelijk van het aantal taakstappen of activiteiten kunnen meerdere regels worden toegevoegd. Bij het veld “Beheersmaatregel” is een picklist beschikbaar van waaruit je een keuze kunt maken.
 5. Open (eventueel na het invullen van de TRA) het werkblad Werkvergunning. Hier vul je de relevante gele velden in de kolommen “Aanvraag werkzaamheden” en “Maatregelen te nemen door houder”. Bij bepaalde velden is weer een rode tooltip (invulinstructie) beschikbaar.
 6. Sla na het invullen het Excel-formulier op.
 7. Vervolgens vul je onderstaand formulier in met jouw gegevens en voeg je het ingevulde aanvraagformulier voor een werkvergunning toe, samen met eventuele bijlagen.
 8. Verstuur dit formulier uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden.
 9. Voor eventuele vragen over de status van je aanvraag kun je terecht bij jouw aanspreekpunt/opdrachtgever bij Gasunie.
   
Aanvraag werkvergunning
 • (xls,xlsx,xlsb.xlsm)

Bevestiging ontvangst aanvraag

Gasunie stuurt een bevestiging als de aanvraag in goede orde is ontvangen en neemt in geval van vragen of onduidelijkheden contact op met de aanvrager.

Bedrijfsonderdelen

Hieronder vind je een overzicht van de bedrijfsonderdelen, met per bedrijfsonderdeel de gebieden of installaties vermeld die daartoe behoren.

Leidingen & Stations - Gebied Born
- Gebied Deventer
- Gebied Groningen
- Gebied Hoogeveen
- Gebied Maas en Waal
- Gebied Oldeboorn
- Gebied Boxtel
- Gebied Noord-Holland
- Gebied Rijnmond
- Gebied Utrecht
- Gebied Woensdrecht
- Gebied Zoetermeer
Installatie Beverwijk
Installatiecluster Maasvlakte - LNG-installatie Maasvlakte
- Mengstation Botlek
- Menstation Pernis
Installatiecluster Oldeboorn - Installatie Oldeboorn
- Installatie Grijpskerk
- Installatie Kootstertille
Installatie Ommen
Installatie Ommen Nieuwbouw
Installatiecluster Ravenstein - Installatie Ravenstein
- Installatie Alphen
- Installatie Schinnen
- Installatie Wijngaarden
- Installatie Zweekhorst
Installatiecluster Spijk - Installatie Spijk
- Installatie Scheemda
Installatiecluster Wieringermeer - Installatie Wieringermeer
- Installatie Anna Paulowna
- Mengstation Oudelandertocht
Installatiecluster Zuidwending - Installatie Zuidwending
- Installatie Zuidbroek
- Installatie Heiligerlee
Hoofdkantoor Groningen
Regiokantoor Deventer
Regiokantoor Waddinxveen
Centraal Magazijn Deventer

 

Geografische ligging bedrijfsonderdelen